Spolek TJ Partutovice

V SOBOTU 4.3.2023 OD 17 HOD. SE USKUTEČNÍ V OBECNÍM SÁLE PARTUTOVICE VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU TJ PARTUTOVICE.

TJ Partutovice je zájmový spolek pořádající sportovní akce, kterých se můžete zúčastnit.