SPOLEK TJ PARTUTOVICE

MARIÁŠOVÝ TURNAJ PROBĚHNE V SOBOTU 18. 11. 2023 OD 9 HOD 

V SÁLE OÚ PARTUTOVICE

SPONZOŘI SPOLKU TJ PARTUTOVICE

Zednické práce - Libor Švarc

TJ PARTUTOVICE je zájmový spolek pořádající sportovní akce.